Praktijk ergotherapie 't Batteraofke

Vergoeding & verwijzing

Vergoeding

In de basisverzekering wordt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed. Met een aanvullende verzekering kan de vergoeding hoger uitvallen. Geadviseerd wordt voor de exacte vergoeding navraag te doen bij uw zorgverzekeraar.

Verwijzing

Andere therapeuten, ouders, collega’s of vrienden kunnen u als ouder attenderen op mogelijke problemen bij uw kind waarvoor ergotherapie mogelijk een uitkomst kan bieden. De aanmelding kan via telefoon of mail en u kunt altijd vragen over ergotherapie stellen. Er is een verwijzing van een huisarts, schoolarts of specialist nodig, voordat een ergotherapeut uw kind mag behandelen. Wettelijk gezien mogen ergotherapeuten geen wachtlijsten hanteren, waardoor u in principe direct terecht kan. Vanaf 1 januari 2012 is er directe toegankeijkheid voor ergotherapie. Dit betekent dat er dan geen verwijsbrief meer nodig is en dat u rechtstreeks naar de ergotherapeut kan, mits deze geschoold is in de screening behorende bij de directe toegankelijkheid. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden directe toegankelijkheid. U dient als ouder altijd toestemming te geven voor een terugkoppeing naar de huisarts.